CLIL czyli Content and Language Integrated Learning to uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Lekcje opierają się na temacie wziętym z prawdziwego życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście przeładowanym wybranym czasem. Przykładem takiego tematu może być np. od poczwarki do motyla, pierwsza podróż na księżyc, skąd bierze się empatia albo jak komunikować się w biznesie. Wszystko zależy od poziomu i wieku ucznia.

Takie było założenie kursu, a wylądowałyśmy w grupie 15 osobowej- Hiszpan, dwóch Holendrów, dwóch Norwegów, dwójka Rumunów, cztery Finki, dwie Niemki, i my dwie. Jednocześnie odbywały się cztery kursy- nasz CLIL, Cultural Heritage, ICT and new technologies. Z całej międzynarodowej grupy tylko my byłyśmy na CLIL.

Alessandro mówił „ Everything is CLIL” więc wszyscy brali udział w zajęciach dla różnych grup.

Najwięcej czasu poświęcone było poznaniu rozmaitych programów ułatwiających pracę szkolną- takich, które mają zaciekawić uczniów. Sporo było międzynarodowych rozmów o trudnościach w poszczególnych krajach z młodzieżą, ze sposobem zatrudniania, o wyposażeniach szkół.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na kursie:

1. Metoda CLIL

Omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące uczenia się metodą CLIL, które w sposób graficzny – przy pomocy piramidy – opracował prof. Benjamin Bloom, amerykański psycholog i pedagog.

Analizując od podstawy kolejne poziomy piramidy przechodzimy przez wszystkie fazy prowadzące do osiągnięcia maksymalnych efektów, a więc opanowania treści na poziomie eksperckim

U podstawy piramidy procesu uczenia się leży zapamiętywanie, ponieważ większość pracy w szkolnictwie opiera się właśnie na zapamiętywaniu przekazywanych treści (testy, kartkówki, zaliczenia).

Kolejny poziom to rozumienie – czyli umiejętności prowadzące do porównywania, przeciwstawiania, opisywania oraz podawania przykładów.

Stosowanie jest to już umiejętność praktyczna – Uczeń bazując na posiadanej wiedzy potrafi rozwiązywać zadania, uzupełniać brakujące informacje, a także sklasyfikować zagadnienia.

Kolejnym etapem jest analiza wiedzy. Uczeń do tego etapu nabył już umiejętności pozwalające mu na zagłębienie się w temat i wychwycenie informacji, których jeszcze nie wie.

Ostatnie dwa poziomy piramidy to ocena i kreatywność, które wymagają swobodnego poruszania się w posiadanej wiedzy, usystematyzowania jej, syntezy oraz dodania pierwiastka „ja” – ja wiem. W tym momencie wiedza przestaje być celem, ale staje się narzędziem służącym do dalszego rozwoju.

2. Outdoor education

Dziedzina pedagogiki szalenie popularna m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA. Nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w Polsce.  W praktyce oznacza zazwyczaj zorganizowany proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie.  Działanie nastawione jest na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w plenerze. Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się.

3. Edmodo

Największa na świecie społeczność edukacyjna. Miliony uczniów na całym świecie korzystają z Edmodo, aby znaleźć potrzebne zasoby i połączyć się z nauczycielami.

https://www.edmodo.com/

4. Book Creator

Book Creator to proste narzędzie do tworzenia niesamowitych książek cyfrowych. Uczyliśmy się tworzenia książek z  własnymi zasobami dydaktycznymi. Można łączyć tekst, obrazy, dźwięk i wideo, aby utworzyć:

  1. Interaktywne historie
  2. Czasopisma naukowe
  3. Książki poetyckie
  4. Raporty naukowe
  5. Podręczniki
  6. Książki „O mnie”
  7. Komiczne przygody

https://bookcreator.com/

 5. Quizlet

Program pomocny w uczeniu się głównie słówek, ale też i wzorów  fizycznych i pojęć np. z historii czy religii. Polecam do stosowania. https://quizlet.com/

6. WeSchool

Jest to platforma do komunikowania się  uczniami, dzięki niej można tworzyć testy, quizy, udostępniać je uczniom i od razu widzieć efekty ich pracy. https://www.weschool.com/

7. Kahoot

Narzędzie stosowane również u nas w szkole na lekcjach np. powtórzeniowych, służące do szybkiej weryfikacji wiedzy ucznia. https://kahoot.com/

Poznane przez nas programy częściowo wykorzystujemy w praktyce. Jednak aby używać ich na co dzień należałoby zwiększyć ilość laptopów/ tabletów z oprogramowaniami do stosowania na zajęciach. Na pewno uatrakcyjniłoby to proces dydaktyczny.

 

Szkolenia były bardzo interesujące, zaś w wolnym czasie zwiedzałyśmy Rzym ile się dało.


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.