W dniach 23- 28 kwietnia uczestniczyłyśmy w kursie dotyczących wykorzystania umiejętności cyfrowych w szkole. Kurs odbywał się w Rzymie.

Na początku szkolenia poznałyśmy zasady systemu RODO i jego zastosowanie w szkolnictwie. Kolejne zajęcia dotyczyły różnych rozwiązań cyfrowych w nauczaniu. Uczyłyśmy się między innymi o tworzeniu wirtualnych klas, np. na platformie Edmodo, czy materiałów z wykorzystaniem strony Canva lub Tugxedo, a także promowanie pracy swojej i szkoły przez tworzenie stron internetowych. Szczególnie zainteresowały nas możliwości wykorzystywania umiejętności cyfrowych na lekcjach, np.towrzenie prezentacji Powtoon czy kilpów video dla odwróconej klasy.

Nawiązałyśmy kontakty z anuczycielami zeszkół w Ostii, w Holandii, Irlandii i na Węgrzech. 

Po szkoleniu miałyśmy okazję zwiedzać Rzym i poznać lokalną kulturę.


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.