W dniach od 2 do 6 kwietnia 2018 r. brałyśmy udział w międzynarodowym szkoleniu (“Learning, Creativity and the Future Classroom Lab”), które odbywało się w stolicy Portugalii. Celem kursu było poszerzenie wiadomości i zdobycie umiejętności w zakresie używania nowoczesnych technologii.

Spotkaliśmy się w międzynarodowym gronie (Rumunia, Polska, Portugalia)  w szkole znajdującej się pod Lizboną, by poznawać na początku systemy edukacji w poszczególnych państwach. Wymienialiśmy doświadczenia i pomysły, a wszystkiemu towarzyszyły bardzo kreatywne aktywności (“tradycyjne” komputera i z wykorzystaniem Internetu).

Każdego dnia zaczynaliśmy rano, by cały dzień pracować na szkoleniu - program był bardzo bogaty. Zajęcia odbywały się najczęściej w salach komputerowych, ale szczególnie jedna pracownia zapadła nam w pamięć - klasa ta była objęta projektem “Future Classroom”. Było to duże pomieszczenie, które tak naprawdę służyło do różnych zadań na jednej lekcji. “Strefy” pracowni rozgraniczone były kolorami, w każdej ze stref uczniowie mogli pracować nad projektem innymi metodami (praca w grupach, kręcenie filmu, dyskusja, Internet), a taki podział pozwalał na bardzo efektywne wykorzystanie czasu.

Dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą służyć uczniom i nauczycielom w pracy. Ćwiczyliśmy wykorzystanie aplikacji w telefonach do montowania krótkich filmików, uczyliśmy się edytować filmy w specjalnie do tego przeznaczonym programie komputerowym, a co najważniejsze, nakręciliśmy własny film profesjonalną kamerą (byliśmy aktorami, operatorami kamery, reżyserami i edytorami…). Przez takie praktyczne podejście zrozumieliśmy, że wykorzystanie takich nowoczesnych metod nie musi być trudne, a jest wręcz przyjemne i zabawne!

Organizatorzy kursu nie zapomnieli także o rekreacyjnych punktach programu - ostatni dzień przeznaczony był na zwiedzanie zabytków Lizbony (zabytkowe centrum miasta, oceanarium, klasztor Hieronimitów). W pełni doświadczyliśmy klimatów miasta, które położone jest niemal nad oceanem; z portu w Lizbonie wyruszał niegdyś Vasco da Gama, by drogą morską dotrzeć do Indii.

Szkolenie było bardzo ciekawe, prowadzący pokazali nam, w jaki sposób możemy urozmaicać swoje projekty, by były angażujące dla uczniów i nauczycieli.


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.