W dniach 11-15.02.2019 r. w ramach projektu Erasmus + odbyłyśmy kurs pt.: Metodology Revisited, Revitalized & Re-energised, który miał miejsce na malowniczej wyspie- Malcie.

Zajęcia odbywały się w szkole językowej ETI i były prowadzone przez doświadczoną lektorkę, Panią Lorenzę. Szkoliłyśmy się w kameralnej grupie, w skład której wchodziły, oprócz nas, trzy nauczycielki, również z Polski. Miało to zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Dzięki wspólnemu językowi mogłyśmy bez skrępowania wymieniać się doświadczeniami, czerpać ze swojej wiedzy i dzielić się pomysłami, które korelują z tym samym systemem edukacji; dzięki temu po powrocie, od razu mogłyśmy wprowadzić nowo poznane metody oraz techniki nauczania do naszej pracy. Z drugiej strony, ominęła nas możliwość poznania metod nauczania używanych przez nauczycieli z innych państw.

Zajęcia były zróżnicowane zarówno pod względem treści i formy przekazu. Główny nacisk położony był na metody kształtowania u uczniów czterech podstawowych sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Uczyłyśmy się również dopasowywania metod nauczania do preferowanych przez ucznia sposobów uczenia się, tak, aby podsycać jego motywację i chęć do nauki języka. Oprócz tego brałyśmy również udział w zajęciach dotyczących wprowadzania struktur gramatycznych oraz leksykalnych podczas zajęć języka obcego. Tutaj nauczyłyśmy się jaką wartość mają piosenki, filmy i opowiadania tworzone przez uczniów. Poznałyśmy także nowe technologie, aplikacje i programy, pozwalające na ciekawsze i efektywniejsze prowadzenie lekcji.

Wszystkie proponowane zadania miałyśmy okazję przeprowadzić i przetestować na sobie, dzięki czemu dokładnie się z nimi zapoznałyśmy. Po zakończeniu każdego zadania omawiałyśmy jego przeprowadzenie, mocne i słabe strony, a także dyskutowałyśmy na temat wariacji związanych z danym ćwiczeniem. Pani lektor bardzo cierpliwie odpowiadała na nasze pytania i chętnie wdawała się w dyskusje.

Oprócz nauki, podczas tygodniowego kursu miałyśmy również okazję zwiedzić piękną wyspę, jaką jest Malta. Zwiedzanie rozpoczęłyśmy od stolicy, Valetty. Odwiedziłyśmy również takie miejsca jak Mdina i Gozo, do którego podróżowałyśmy promem, a także spróbowałyśmy maltańskich przysmaków takich jak potrawka z królika i makaron owocami morza.

Malta okazała się doskonałym miejscem na połączenie nauki z wypoczynkiem. Dzięki wyjazdowi naładowałyśmy się pozytywną energią oraz mnóstwem pomysłów na ciekawe lekcje, poznałyśmy metody pracy doświadczonych nauczycieli i wypoczęłyśmy przed początkiem nowego semestru.

 


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.