W dniach 4.02 – 8.02. 2019 r. na Malcie wziąłem udział w szkoleniu w ramach projektu Erasmus plus, który obejmował CLIL- Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL. Kurs rozpoczął się od przedstawienia uczestników kursu, dziennego oraz tygodniowego planu zajęć. W pierwszym dniu poznaliśmy narzędzia takie jak: Multidict, Wordlink a także CLILstore. W następnych dniach poznaliśmy jak projektować Webquest. Nauczyliśmy się także tworzyć interaktywne ćwiczenia wykorzystując różne aplikacje edukacyjne np.learning apps.

Oprócz zajęć w szkole mieliśmy szansę poznać historię i kulturę Malty poprzez organizowane przez szkołę ETI wycieczki fakultatywne. We wtorek mogliśmy poznać stolicę Malty – Valllettę, historię zakonu rycerzy maltańskich. W czwartek natomiast zwiedzaliśmy pierwszą stolicę Malty – Mdina nazywaną również miastem ciszy.

    

Wycieczki te oprócz walorów edukacyjnych miały również funkcję integracyjną. Miałem okazję poznać osoby z całej Europy, wymienić poglądy, spostrzeżenia związane z edukacją w poszczególnych państwach. Był to również dobry moment, żeby w sposób naturalny „podszlifować” język angielski.

Kurs zakończyliśmy prezentując nasze projekty, które wykorzystywały wszystkie poznane narzędzia i aplikacje. Osobiście wykorzystuje poznane narzędzia i aplikacje w pracy edukacyjnej, jak również przy tworzeniu prezentacji edukacyjnych.

Kurs na Malcie był niesamowitym doświadczeniem edukacyjnym. Możliwość poszerzania wiedzy z zakresu technologii informacyjnej w międzynarodowym gronie, poznawanie nowych możliwości wykorzystywania różnych narzędzi IT i aplikacji edukacyjnych wpłynęło znacząco na mój rozwój jako nauczyciela. Dodatkowym elementem uczestnictwa w tym kursie było poznanie osób z innych państw europejskich, wymiana doświadczeń edukacyjnych, kulturowych i zwyczajów. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim co przyczyniło się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych w tym języku.


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.