W drugą sobotę miesiąca, 24 lipca 2018 roku, nauczycielki Zespołu Szkół Salezjańskich, pani Ilona Bartoszek (nauczycielka języka angielskiego) oraz pani Tina Darulewska (wicedyrektor, nauczycielka geografii)uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu, z projektu Erasmus Plus. Tygodniowy kurs poświęcony był interaktywnym technikom nauczania, jak pracować z uczniami, wykorzystując multimedia, w tym Internet. Temat  kursu brzmiał:  ”Interactive teaching – Using Educational Games and Technology in order  to enhance learner’s motivation”.

Kurs miał charakter warsztatów, prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod bazujących na zasobach  Internetu. Zajęcia wzbogacane były fragmentami filmów, ciekawą formą szkoleń były także zajęcia terenowe. Prowadzony był przez szkołę Eruditus ze Szwajcarii (ośrodku szkoleniowym), która dla potrzeb kursu wynajmowała sale konferencyjne w centrum Oslo.

 

 

W kursie uczestniczyli nauczyciele z wielu krajów Europy (m. in. Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Włoch, Niemiec, czy Austrii). Zajęcia odbywały się w języku angielskim.

W drugą sobotę miesiąca, 24 lipca 2018 roku, nauczycielki Zespołu Szkół Salezjańskich, pani Ilona Bartoszek (nauczycielka języka angielskiego) oraz pani Tina Darulewska (wicedyrektor, nauczycielka geografii)uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu, z projektu Erasmus Plus. Tygodniowy kurs poświęcony był interaktywnym technikom nauczania, jak pracować z uczniami, wykorzystując multimedia, w tym Internet. Temat  kursu brzmiał:  ”Interactive teaching – Using Educational Games and Technology in order  to enhance learner’s motivation”.

Kurs miał charakter warsztatów, prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod bazujących na zasobach  Internetu. Zajęcia wzbogacane były fragmentami filmów, ciekawą formą szkoleń były także zajęcia terenowe. Prowadzony był przez szkołę Eruditus ze Szwajcarii (ośrodku szkoleniowym), która dla potrzeb kursu wynajmowała sale konferencyjne w centrum Oslo.

W kursie uczestniczyli nauczyciele z wielu krajów Europy (m. in. Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Włoch, Niemiec, czy Austrii). Zajęcia odbywały się w języku angielskim.

Prowadząca szkolenie, Felicia Dimulescu, zapoznała nas z podstawowymi metodami prowadzenia zajęć techniką interaktywną,  głównymi narzędziami były multimedia, w tym Internet, czy fragmenty filmów. Felicia Dimulescu była szkoleniowcem bardzo zaangażowanym w pracę z nami, wszystko przekazywała nam z ogromną pasją, zawsze była perfekcyjnie przygotowana, dokładnie wiedziała, jaki cel ma osiągnąć. Dobrą współpracę potęgowało to, że była bardzo otwarta na uczestników kursu, zawsze służyła pomocą i z ogromnym zrozumieniem odnosiła się do  naszych  potrzeb.

Głównym celem kursu było zapoznanie uczestników z nowymi metodami nauczania, nowoczesnymi pomocami naukowymi,  zachęcenie  do wykorzystywania programów i stron internetowych  w nauczaniu różnych przedmiotów. Każdy dzień szkolenia służył prezentacji nowych metod aktywizujących, pomagał w rozwijaniu współpracy między osobami różnych narodowości, integrowaniu się poprzez gry i zabawy. Warsztaty stały się również okazją do zdobywania nowych umiejętności  w komunikowaniu się w języku angielskim.

Bardzo dużym wyzwaniem były zajęcia terenowe przeprowadzone w ostatnim dniu szkolenia, kiedy cała nasza grupa została podzielona na kilkuosobowe zespoły, w skład, których wchodziły osoby z różnych państw. Było to duże wyzwanie zwłaszcza dla osób słabo mówiących po angielsku.

Oslo dało nam możliwość zawarcia nowych znajomości, poznałyśmy m.in. przedstawicieli tamtejszej polonii. Jedna  z Polek  na stałe mieszkających w Oslo towarzyszyła nam prawie codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych, pomagała nam poznawać mało odwiedzane, ale bardzo ciekawe miejsca.

Czas, który spędziłyśmy w Oslo, oprócz zdobywania wiedzy,  dawał niepowtarzalną okazję do zwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznie. Ogromne wrażenie wywarły na nas historia Norwegii, tradycje i kultura, te niezwykłe miejsca, które miałyśmy możliwość zobaczyć, z pewnością na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Pobyt w Oslo był  czasem  intensywnej nauki, ale też cudowną przygodą. Wróciłyśmy bogatsze o nowe doświadczenia, ale również z ogromnym bogactwem wiedzy na temat Norwegii, jej kultury i obyczajowości mieszkańców.

 


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.