• KARTA PRACY DO FILMU O POLIMERACH → POBIERZ
  • KARTA PRACY „Zjawiska przyrodnicze w życiu i w szkole" → POBIERZ
  • PREZENTACJA nt. "Fermentacje w procesach przygotowywania żywności" → POBIERZ


Projekt "Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.